Menighedsrådet

Formand for menighedsrådet
Pernille Reschat
Havvejen 58, Sdr. Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7458 2902 / 3089 4923
(SEND EN MAIL)

Næstformand
Rasmus Kongsted Haugaard
Nørre Vilstrup Bygade 47
6100 Haderslev
Tlf. 24 41 26 41
(SEND EN MAIL)

Kirkeværge
 - og kasserer

Dorthe Knudsen
Grødebølvej 17, Nr. Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7452 3255 / 2371 6412
(SEND EN MAIL)

Kontaktperson
Eva Andersen Anker
Kelstrup Bygade 52, Kelstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7458 2660
(SEND EN MAIL)

Bygningskyndig
Marius Fallesen
Over Kestrup 35
6100 Haderslev
Tlf. 74 57 56 91/52 38 19 11
(SEND EN MAIL)

Formand for aktivitetsudvalget
Kirsten Dyngby Jensen,
Vilstrup Bysving 23A, Sdr. Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf. 7458 3818 / 4022 9490
(SEND EN MAIL)

Sognepræst
Lars-Peter Melchiorsen,
Bankelvej 16, Halk
6100  Haderslev
Tlf. 7457 1195/2013 8954
(SEND EN MAIL)

Aktuelt

Klik på emnet og få yderligere oplysninger

 

Kommende begivenheder