Gammel inskription i våbenhuset

Kik indenfor!


Kirken er normalt åben for gæster i graverens arbejdstid.

Hvis du ønsker at tilbringe en stille stund i kirken, eller hvis du vil se det smukke kirkerum, er du meget velkommen.
Vilstrup sogn

Vilstrup Kirke

Kirkegården

Parti fra kirkegården

 

 

Vi har en smuk kirkegård


   Vi har en meget smuk kirkegård ved Vilstrup Kirke. Den er vi glade for. Den er anlagt ud fra de vedtægter, der er gældende for netop vores kirkegård, den er ordentlig og velholdt – og den er et sted, hvor vores kære kan have et værdigt sidste hvilested. Vi er mange, der kommer jævnligt på kirkegården – og det er godt at komme der. Kirkegården er også en arbejdsplads og på den måde underlagt de samme forhold som så mange andre arbejdspladser. Der er medarbejdere, der er fysiske forhold og der er økonomiske betingelser i spil i forhold til vores kirkegård.
   Menighedsrådet har i løbet af dette forår fået to klager fra brugere af kirkegården. Klagerne er ikke helt ens, men begge har handlet om manglende vedligeholdelse af kirkegården.
   Det er vi selvfølgelig ikke glade for. Men vi er faktisk enige med klagerne. Der har været for meget ukrudt og for lidt vedligeholdelse af kirkegården.
   Det er der nogle gode grunde til. Sidste år var der en periode, hvor graveren var syg med en dårlig arm. Der var også en periode, hvor vi ikke havde en gravermedhjælper. Det har været en meget lang og kold vinter, hvor foråret pludselig og voldsomt fik ukrudtet til at springe frem. Og vi har en ny gravermedhjælper ansat, som skal sættes ind i arbejdsområderne. Der er altså grunde til, at kirkegården har været mere dækket af ukrudt, end den før har været.
   Fremtiden tegner lys for vores kirkegård. Graverens arm er i orden igen. Den nye gravermedhjælper er ved at komme godt ind i forholdene. Vi får en person i jobtilbud fra kommunen til efteråret. Og vi har fået midler fra Provstiudvalget til at lønne ekstra-personale, der skal hjælpe med at lægge nyt grus på gangene på kirkegården i løbet af sommeren.
   Vi tror altså på, at de knap så heldige forhold på kirkegården er blevet udbedret – og at der også fremover igen kan være en smuk kirkegård at besøge, når vi skal se til vores grave omkring Vilstrup Kirke.
   Hvis man vil læse mere om vores kirkegård, er det muligt at se kirkegårdsvedtægterne på kirkens hjemmeside.
                                                                                                                  Pernille Reschat


Aktuelt

Klik på emnet og få yderligere oplysninger

 

Kommende begivenheder