Fyraftensandagter 2017

Efter de første tre fyraftensandagter, der blev holdt på skift i pastoratets tre kirker, har menighedsrådene besluttet, at de fremover holdes i Vilstrup kirke. Det fælles gudstjenesteudvalg vil nedsætte en arbejdsgruppe, som mere detaljeret vil arbejde med indholdet. 


Som udgangspunkt tænkes andagterne fortsat at vare 45 min. Der vil være et genkendeligt forløb, men samtidig skal der være plads til en rig variation med hensyn til tekster, musik og billeder:

Drysind
Klokkeringning + bedeslag
Hilsen. Introduktion til tema.
Sang/salme/musik.
Bøn/stilhed.
Sang/salme/musik.
Tema/tekst/refleksion/drøftelse.
Sang/salme/musik.
Fadervor - Velsignelse.
Sang/salme/musik.
Musik


Datoerne er:

17/8 2017, 28/9 2017 og 26/10 2017.


Aktuelt

Klik på emnet og få yderligere oplysninger

 

Kommende begivenheder